SpecialEducation News

Αντιμετώπιση επιληπτικής κρίσης στο σχολείο!

Υπάρχουν πολλά παιδιά που πάσχουν από επιληψία, και στα οποία κάποιες φορές μπορεί να συμβαίνει να έχουν κρίσεις με σπασμούς.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αποφύγουμε τον πανικό και να τηρήσουμε προσεκτικά ορισμένες οδηγίες.
Αναφορικά με τη χορήγηση φαρμάκου σε μαθητή που αντιμετωπίζει κρίση επιληψίας, επισημαίνουμε ότι ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 Εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου», σύμφωνα με την οποία «Επομένως, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου από το στόμα, ή σε ενέσιμη μορφή)… Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια των Διευθυντών της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν».

– Οι οδηγίες που απευθύνονται αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και όχι στους μαθητές, είναι διαθέσιμες εδώ.

Advertisements

1 Φεβρουαρίου 2018 Posted by | Uncategorized | Σχολιάστε

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό

Α. Καρακίτσιος, Π. Ευκαρπίδης, Ε. Αναγνωστοπούλου

Παρουσιάζονται 3 σχέδια διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν στις τέσσερις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού στα πλαίσια της Πιλοτικής Εφαρμογής προσαρμογών Προγραμμάτων Γλώσσας στο Δημοτικό. Σε κάθε τμήμα, όπου και διδάχτηκαν τα σχέδια διδασκαλίας υπήρχε τουλάχιστον κι ένας μαθητής ή μαθήτρια στόχος, δηλαδή ένα παιδί το οποίο ανήκε διαγνωσμένα στην ομάδα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

  • Σχέδια διδασκαλίας και υποστηρικτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (τεύχος Α΄) [Διαθέσιμο εδώ]
  • Υποστηρικτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Τεύχος Β΄) [Διαθέσιμο εδώ]

1 Ιανουαρίου 2018 Posted by | Ψηφιακή Βιβλιοθήκη | Σχολιάστε

Ο Νέος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ο νέος Πίνακας με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας για κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών.

Ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας [12/2017] είναι διαθέσιμος εδώ.

1 Ιανουαρίου 2018 Posted by | Uncategorized | Σχολιάστε

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέρος Α, Μέρος Β
Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής – Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση.
Για Μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες για όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης. Μέρος Α, Μέρος Β
Για Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες – Τυφλόκωφοι. Μέρος Α, Μέρος Β
Για Μαθητές με Ελαφριά και Μέτρια Νοητική Καθυστέρηση.
Για Μαθητές με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση.
Για Μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα.
Για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Για τα Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθμίδας.
Για Μαθητές με Αυτισμό.

29 Νοεμβρίου 2017 Posted by | Ψηφιακή Βιβλιοθήκη | Σχολιάστε

Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές Έννοιες και Χαρακτηριστικά (Α΄ Τεύχος) 

  • Επιμέλεια: Σουζάνα Παντελιάδου, Γιώργος Μπότσας

Έκδοση στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες»

Στο Α’ τεύχος παρουσιάζονται εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με την ιστορία, τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, εγκαθιστώντας μια κοινή γλώσσα αναφοράς και κατανόησης για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Επίσης, περιγράφονται τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των μαθητών στη σχολική μάθηση, όπως τα αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση του ρόλου της οικογένειας και στην ανάδειξη τρόπων υποστήριξης και αξιοποίησής της.(Βόλος 2007)

  • Το πρώτο τεύχος του εκπαιδευτικού υλικού είναι διαθέσιμο εδώ.

Εφαρμογές Διδακτικής Αξιολόγησης και Μαθησιακές Δυσκολίες (Β’ Τεύχος)

  • Επιμέλεια: Σουζάνα Παντελιάδου, Αντωνία Πατσιοδήμου

Το Β’ τεύχος περιλαμβάνει πρωτόκολλα παρατήρησης και αξιολόγησης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και των δεξιοτήτων τους, συνοδευόμενο με οδηγίες, επεξηγήσεις και προσυμπληρωμένα πρωτόκολλα case studies, για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων στη διάρκεια των τριών μηνών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης της επιμόρφωσης. Τα πρωτόκολλα αφορούν τόσο σε γνωστικά, όσο και σε κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα και έχουν ως στόχο την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στα ουσιώδη προβλήματα και στην υποστήριξή τους στην ερμηνεία των προβλημάτων αυτών.

  • Το δεύτερο τεύχος του εκπαιδευτικού υλικού είναι διαθέσιμο εδώ.

Διδακτικές Προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Γ’ Τεύχος)

  • Επιμέλεια: Σουζάνα Παντελιάδου – Φαίη Αντωνίου

Στο Γ’ τεύχος παρουσιάζονται θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, έτσι ώστε να απαντώνται ερωτήματα εκπαιδευτικών από τις διαφορετικές ειδικότητες που θα συμμετέχουν.

  • Το τρίτο τεύχος του εκπαιδευτικού υλικού είναι διαθέσιμο εδώ.

25 Νοεμβρίου 2017 Posted by | Ψηφιακή Βιβλιοθήκη | Σχολιάστε

Αρέσει σε %d bloggers: